Geluid of lawaai, waar ligt de grens?

Geluid hoort bij het leven en heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Geluid is overal. Geluid kan nodig of noodzakelijk zijn, maar geluid kan ook niet welkom zijn. Geluid is prettig als het bijvoorbeeld om natuur of muziek gaat, maar is hinderlijk als het langdurig hard en ongewenst is. Als geluid ongewenst is noemen we het lawaai. Lawaai in onze woonomgeving kan zeer hinderlijk zijn en de slaap verstoren. Geluid kan ook leiden tot gezondheidsklachten.

De belangen liggen vaak ver uit elkaar. De één heeft belang bij geluidruimte, bijvoorbeeld bij een evenement met muziekgeluid of een bedrijf voor het uitoefenen van haar activiteiten. De ander heeft belang bij een goed woon- en leefklimaat zonder geluidoverlast.

Geluid speelt steeds meer een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van de binnen- als de buitenomgeving. Hierdoor komt geluid in veel verschillende wetten met elk hun eigen reikwijdte voor. Zo is geluid ook van groot belang onder de nieuwe Omgevingswet.

De Geluidpraktijk onderzoekt met geavanceerde meetapparatuur en software of aan de richtlijnen en wettelijke normen voor geluid wordt voldaan en adviseert op grond daarvan over de belangen bij de gewenste geluidruimte en de belangen bij een goed woon- en leefklimaat.

Waarom de geluidspraktijk?

Een akoestisch ingenieursbureau

 • Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau
  met jarenlange ervaring op het gebied van akoestische vraagstukken.
  Meer over De Geluidpraktijk
 • Wij werken vanuit het noorden van Nederland
  met een strategisch gekozen kantoorlocatie.
 • Wij maken gebruik van de meest moderne en geavanceerde meetapparatuur
  met bijbehorende analyse software.

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur

Nederland

Geluidonderzoek padelbanen

In opdracht van verschillende tennisverenigingen hebben we geluidonderzoek verricht (metingen en modelmatig) naar het effect van (nieuwe) padelbanen Padel is een racket- en balsport. Het wordt altijd met…

Meer over dit project

meting gereedschap

Groningen

Geluidmeting gereedschap windturbines

In opdracht van een Duits-Nederlands bedrijf hebben we geluidmetingen uitgevoerd om het geluidvermogenniveau van een bevestigingsgereedschap te bepalen. In het noorden van Nederland worden momenteel veel windturbines geplaatst…

Meer over dit project

Duitsland

Geluidonderzoek bewaarloods

In opdracht van een Nederlands bedrijf hebben we een geluidonderzoek uitgevoerd bij een bewaarloods in het westen van Duitsland. Bij omliggende woningen werd er geluidoverlast ervaren van de…

Meer over dit project

Zuid-Holland

Geluidmetingen productieruimte

In opdracht van een productiebedrijf in Alphen aan de Rijn zijn er geluidmetingen uitgevoerd in een productiehal. Het akoestische klimaat in de productiehal was niet optimaal en daarom…

Meer over dit project

Groningen

Geluidmonitoring Aanpak Ring Zuid in Groningen

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. De ombouw verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid.  De werkzaamheden aan…

Meer over dit project

Friesland

Geluidmetingen zanddepot

Voor een zanddepot is in eerste aanleg een prognoseonderzoek uitgevoerd, waarmee de geluidbelasting op de omgeving is berekend. Op verzoek van het bedrijf zijn de gehanteerde uitgangspunten gecontroleerd…

Meer over dit project

Friesland

Opleveringsmeting school in Hardegarijp

Voor een school in Hardegarijp zijn controlemetingen uitgevoerd naar installatiegeluid en de nagalmtijd in de leslokalen. In samenwerking met een extern partij zijn er ook luchtdebiet- en lichtmetingen…

Meer over dit project

Friesland

Geluidmeting warmtepomp

In samenwerking met studenten van csg Bogerman uit Sneek zijn er geluidmetingen verricht voor een warmtepomp, die geïnstalleerd is bij een nieuwe woning in Friesland. Er is een…

Meer over dit project

Gelderland

Geluidonderzoek luchtbehandeling installaties

Voor een overheidsinstelling in de provincie Gelderland hebben we geluidmetingen uitgevoerd met betrekking tot twee luchtbehandeling installaties in de technische ruimte van het gebouw. Aanleiding voor de metingen…

Meer over dit project

Klanten waar wij voor werken