In opdracht van een Duits-Nederlands bedrijf hebben we geluidmetingen uitgevoerd om het geluidvermogenniveau van een bevestigingsgereedschap te bepalen.

In het noorden van Nederland worden momenteel veel windturbines geplaatst en de montagewerkzaamheden hiervoor vinden plaats in dag- avond- als nachtperiode. Om het geluidniveaus op de omgeving te bepalen is het geluidvermogenniveau bepaald.

Het geluidniveau is vastgesteld tijdens representatieve werkzaamheden en op basis hiervan kan, tezamen met alle overige werkzaamheden, het totale geluidniveau worden bepaald met een overdrachtsmodel. De overdracht (het dempend of versterkend effect tussen bron en ontvanger) is een belangrijke factor in de uiteindelijke geluidbelasting op gevoelige bestemmingen. De effecten van eventuele overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen, kunnen hiermee ook goed worden bepaald.