Voor een overheidsinstelling in de provincie Gelderland hebben we geluidmetingen uitgevoerd met betrekking tot twee luchtbehandeling installaties in de technische ruimte van het gebouw. Aanleiding voor de metingen zijn de klachten over geluidhinder veroorzaakt de luchtbehandelingsinstallatie in zuidvleugel. De klachten worden omschreven als laag- en hoogfrequent geluid. De hinder wordt vooral ervaren in de kantoorruimte die direct grenst aan de ruimte waar de installatie staat opgesteld.

Uit de metingen is gebleken dat in de naastgelegen kantoren er ‘uitschieters’ in de lage frequenties zijn vastgesteld. In de ruimte met de installatie zijn ook hoge frequenties rond de 8000 Hz gemeten, maar niet in de andere ruimtes. Dergelijke uitschieters zijn installatie eigen en worden onder meer bepaald door de frequentie van de draaiende onderdelen, zoals de ventilatoren en het warmtewiel.

Uit de metingen naar de geluidisolatiewaarden van de wanden en deuren tussen de ruimte met de installatie en de aangrenzende kantoorruimten blijkt dat de isolatiewaarden bij die hierboven genoemde lage frequenties ook heel laag zijn. Dit in tegenstelling tot de isolatiewaarden voor de hoge frequenties. Dit verklaart ook waarom de pieken in de lage frequenties ook worden gemeten in de ontvangstruimtes en de hoge frequenties niet.  

De lage frequenties die als een bromtoon te horen zijn, zijn het gevolg van de lage isolatiewaarden van de wand en de deur in dit frequentiegebied. Om de geluidisolatie in de lage frequenties te verbeteren zijn er bouwkundige maatregelen voorgesteld.