Landelijk

Geluidmonitoring evenementen

Geluidmonitoring wordt steeds meer ingezet bij activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld bij muziek- en sportevenementen, maar ook op bedrijfsterreinen en bij burenlawaai. Opdrachtgevers en andere belanghebbenden kunnen de geluidsgrenswaarden…

Meer over dit project

Friesland

Geluidmeting warmtepomp

In samenwerking met studenten van csg Bogerman uit Sneek zijn er geluidmetingen verricht voor een warmtepomp, die geïnstalleerd is bij een nieuwe woning in Friesland. Er is een…

Meer over dit project

Nederland

Geluidonderzoek padelbanen

In opdracht van verschillende tennisverenigingen hebben we geluidonderzoek verricht (metingen en modelmatig) naar het effect van (nieuwe) padelbanen Padel is een racket- en balsport. Het wordt altijd met…

Meer over dit project

meting gereedschap

Groningen

Geluidmeting gereedschap windturbines

In opdracht van een Duits-Nederlands bedrijf hebben we geluidmetingen uitgevoerd om het geluidvermogenniveau van een bevestigingsgereedschap te bepalen. In het noorden van Nederland worden momenteel veel windturbines geplaatst…

Meer over dit project

Duitsland

Geluidonderzoek bewaarloods

In opdracht van een Nederlands bedrijf hebben we een geluidonderzoek uitgevoerd bij een bewaarloods in het westen van Duitsland. Bij omliggende woningen werd er geluidoverlast ervaren van de…

Meer over dit project

Friesland

Geluidmetingen zanddepot

Voor een zanddepot is in eerste aanleg een prognoseonderzoek uitgevoerd, waarmee de geluidbelasting op de omgeving is berekend. Op verzoek van het bedrijf zijn de gehanteerde uitgangspunten gecontroleerd…

Meer over dit project