Voor een zanddepot is in eerste aanleg een prognoseonderzoek uitgevoerd, waarmee de geluidbelasting op de omgeving is berekend. Op verzoek van het bedrijf zijn de gehanteerde uitgangspunten gecontroleerd bij het uitoefenen van de activiteiten  Hiervoor zijn op verschillende referentiepunten geluidmetingen uitgevoerd.

Wij kunnen deze geluidmetingen uitvoeren in elke branche en bij verschillende bedrijfsactiviteiten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.