In samenwerking met studenten van csg Bogerman uit Sneek zijn er geluidmetingen verricht voor een warmtepomp, die geïnstalleerd is bij een nieuwe woning in Friesland. Er is een beoordeling uitgevoerd in het kader van het Bouwbesluit en in het kader van een goed woon- en leefklimaat. De geluidnorm voor het beoordelingsniveau (Li-b) bedraagt op de grens van het perceel waar de pomp is geïnstalleerd.

Met behulp van een geluidmeter is het geluidniveau vastgesteld op de erfgrens en met een akoestische camera is bepaald welke deel van de warmtepomp de grootste bijdrage heeft op het vastgestelde geluidniveau.

De geluidbelasting kan ook op basis van een akoestische berekening worden bepaald en deze kunnen wij ook voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen bij grotere bouwplannen, waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Bij grotere bouwplannen kunnen wij een toets uitvoeren per woning en/of alle woningen gezamenlijk.