Ruim 20 jaar ervaring!

bij diverse geluidvraagstukken

We werken vanuit ons kantoor in Oosterwolde. Hiermee zitten we centraal in het noorden van het land. We hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied allerlei geluidvraagstukken.

De Geluidpraktijk is specialist in akoestisch onderzoek en geluidsadvies voor bedrijven, overheid, organisaties en particulieren. Met de nieuwste meetapparatuur en software zorgt De Geluidpraktijk voor betrouwbare geluidsmetingen, ook voor een langere periode en realtime te volgen. Zo maken wij reële prognoses voor uw project. Geluid of lawaai, waar ligt de grens? Dat is wat wij voor u onderzoeken.

De Geluidpraktijk brengt geluid in beeld!

Een pragmatische aanpak op basis van deskundigheid en ervaring is ons uitgangspunt

Met de meest gangbare en moderne meet- en rekenapparatuur en
reken- en modelleringssoftware.

Wetgeving en richtlijnen

Geluidsoverlast kan de gezondheid en het woongenot schaden. Daarom zijn er regels en geluidnormen. Bijvoorbeeld over het geluid dat uw buren maken, bedrijven, weg-, rail- luchtverkeer, windturbines, evenementen en warmtepompen.  De regels over geluid voor bedrijven, evenementen, terrassen, wegen zijn afhankelijk van de situatie. Deze zijn vastgelegd in diverse wetten en regels, zoals de Wet geluidhinder (Wgh), de Omgevingswet, het Activiteitenbesluit, het Bouwbesluit en bestemmingplannen. In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij lawaai op het werk is de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO, Arbobesluit) van toepassing.   

Woningen en een aantal andere gebouwen en terreinen moeten beschermd worden tegen geluidsoverlast. Bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en ligplaatsen voor woonschepen. Dit zijn zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.

 

Specialistisch onderzoek

Met akoestisch onderzoek en een grondige data-analyse beoordelen wij of het geluidsniveau voldoet aan alle wet- en regelgeving. Dit kan éénmalig, bijvoorbeeld bij een bedrijf, of voor een langere periode zoals bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij klachten over geluid. Daarnaast voeren wij controles uit voor overheid en particulieren. Uiteraard brengen wij waar nodig advies uit om het geluidsniveau omlaag te brengen.

Meetsystemen en software

De Geluidpraktijk gebruikt de nieuwste meetinstrumenten die op de markt zijn, zoals geavanceerde geluidmonitoringssystemen en een akoestische camera. Een akoestische camera brengt geluid letterlijk in beeld. Bij geluidmonitoring kunt u inloggen via uw eigen account om de metingen realtime te volgen. Met modelleringsprogrammatuur maken we heldere geluidsprognoses. De programmatuur maakt inzichtelijk welk effect het geluid op de omgeving en het milieu heeft en biedt een aantal modules, zoals industrie- wegverkeer- en railverkeerslawaai, voor prognoses afgestemd op de situatie.