Geluid kan mooi zijn, maar ook hinderlijk en soms zelfs schadelijk. Hoge geluidniveaus kunnen het gehoor beschadigen en de gezondheid -bijvoorbeeld door slaaptekort- ondermijnen.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet. Dat ligt onder andere vast in de Wet geluidhinder.

Geluidhinder kan worden bestreden aan de bron, aan de kant van de ‘ontvanger’ of in de overdracht tussen bron en ontvanger.

Bij het bestrijden van geluidhinder aan de bron zijn mogelijke maatregelen: stillere wegdekken, het vervangen van een ventilator, de aanschaf van een stillere heftruck, het zachter zetten van de stereo of het dempen van de piano.

Maatregelen in de overdracht tussen de bron en de ontvanger zijn bijvoorbeeld: het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal of een betere muurisolatie tussen een horeca-inrichting en een woning.

Maatregelen aan de kant van de ontvanger kunnen bestaan uit: het aanbrengen van (extra) geluidisolatie aan de woning en al bij het ontwerp en de bouw van woningen rekening houden met geluidnormeringseisen. Een voorbeeld van een maatregel op de arbeidsplaats is het dragen van otoplastieken.

In alle gevallen kan het akoestisch onderzoek uitwijzen of de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden worden overschreden en of er maatregelen nodig zijn.

De Geluidpraktijk maakt de geluidsituatie inzichtelijk. Dit doen we met de modernste apparatuur en modeleringssoftware, die uiteraard ook voldoen aan de geldende normen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur