Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

De geluidsnormen worden vaak onbedoeld overschreden. In de werkplaats van de garage of de timmerfabriek loopt het geluidsniveau vaak hoger op dan is toegestaan. Dat zorgt niet alleen voor gehoorschade, maar verstoort ook de concentratie, wat de veiligheid op de werkvloer niet ten goede komt. Als werknemers klachten hebben, komen werkgevers vaak op eigen initiatief bij ons voor een geluidonderzoek. Ook kan via een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) een geluidsmeting worden verricht om te zien of er aan de geluidsnormen volgens de ARBO wet- en regelgeving  wordt voldaan. Na onze geluidsmetingen komen wij met concrete, praktische adviezen, zoals het dragen van gehoorbescherming of het omkasten van een machine zodat de werkvloer voortaan voldoet aan de regels van ARBO wet- en regelgeving. Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaislechthorendheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Vanzelfsprekend moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur