Te veel geluid op het werk kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers tegen lawaaislechthorendheid te beschermen en moeten daarom de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet. Zo nodig moeten er maatregelen worden genomen.

Geluidsnormen worden vaak onbedoeld overschreden. In de werkplaats van de garage of de timmerfabriek loopt het geluidsniveau vaak hoger op dan is toegestaan. Dat leidt niet alleen tot mogelijke gehoorschade, maar verstoort ook de concentratie, wat de veiligheid op de werkvloer niet ten goede komt.

Vaak komen werkgevers op eigen initiatief bij ons voor een geluidsonderzoek. Soms is er een verplichting om vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) metingen te verrichten om te zien of er aan de geluidsnormen wordt voldaan.

Op basis van onze geluidsmetingen komen wij met concrete, praktische adviezen, zoals het dragen van gehoorbescherming of het omkasten van een machine zodat de werkvloer voortaan voldoet aan de ARBO wet- en regelgeving.

Vanzelfsprekend kunnen we ook de effectiviteit van de maatregelen meten.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur