De Geluidpraktijk heeft ervaring in het objectief registreren en beoordelen van burenlawaai. Voor de registratie van burenlawaai maken wij gebruik van een interactief onbemand geluidmeetsysteem. Na inschakeling van het meetsysteem worden de geluidsniveaus niet alleen geregistreerd, de geluiden waar de klachten betrekking op hebben worden ook opgenomen als de ‘klagersknop’ wordt ingedrukt.

Bij de beoordeling van de optredende hinder wordt aangesloten bij de hinderindicatie tabel volgens ISO R1996 – 1971 en de publicatie ‘Beoordeling van burenlawaai’, ing. R.C. Muchall 2006.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur