Burenlawaai kan voor veel overlast zorgen, maar is vaak lastig vast te stellen.

De Geluidpraktijk heeft ruime ervaring in het objectief registreren en beoordelen van burenlawaai. Daarbij gebruiken we een interactief onbemand geluidmeetsysteem. Dit systeem registreert gedurende langere tijd (dagen of weken) de geluidsniveaus. Bovendien kan de bewoner zelf -bij het ervaren van overlast- met een knop een extra geluidsopname starten.

Bij de beoordeling van de optredende hinder wordt aangesloten bij de hinderindicatie tabel volgens ISO R1996 – 1971 en de publicatie ‘Beoordeling van burenlawaai’, ing. R.C. Muchall 2006.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur