Geluidmonitoring wordt steeds meer ingezet bij activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld bij muziek- en sportevenementen, maar ook op bedrijfsterreinen en bij burenlawaai.

Opdrachtgevers en andere belanghebbenden kunnen de geluidsgrenswaarden tijdens de activiteiten ‘real time’ bewaken met een smartphone, tablet of computer. Daarnaast kan de belanghebbende direct gealarmeerd worden bij overschrijding van de grenswaarden door een sms- of mailbericht.

De geluidniveaus worden continu geregistreerd, eventueel aangevuld met extra opnames die bij bepaalde geluidniveaus worden gemaakt. Eventueel stoorgeluid kan dan achteraf uit de geluidmetingen worden verwijderd.

De geluidmetingen worden bemand en/of onbemand uitgevoerd met een precisie geluidniveau-meter en/of een geluidmonitoringssysteem volgens de specificaties van IEC-publicatie 651: 1979, type I met een rondom gevoelige microfoon. Het betreft de FUSION, DUO of CUBE Smart Noise Monitor van Acoem.

De meetresultaten worden getoetst aan de grenswaarden voor geluid. Alle meetgegevens zijn altijd up-to-date beschikbaar en opvraagbaar.