Voor een school in Hardegarijp zijn controlemetingen uitgevoerd naar installatiegeluid en de nagalmtijd in de leslokalen. In samenwerking met een extern partij zijn er ook luchtdebiet- en lichtmetingen uitgevoerd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze metingen? Neem dan contact met ons op.