In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) gelden sinds 1 april 2021 geluidseisen voor (nieuw) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen.

De bestemmingen die in een bestemmingsplan aan gronden worden gegeven, mogen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Als een bestemmingsplan warmtepompen bij woningen mogelijk maakt, moet er onderzoek gedaan worden naar de geluidbelasting als gevolg van deze warmtepompen. Vast moet komen te staan of in de omgeving sprake is en blijft van een aanvaardbaar (akoestisch) woon- en leefklimaat. Naast voorgenoemde beschouwing dient er ook een beoordeling plaats te vinden in het kader van het Bouwbesluit.

In de praktijk kan namelijk op basis van akoestische berekeningen vaak aannemelijk worden gemaakt dat voldaan zal worden aan de geluidseis. Voor deze berekeningen is in opdracht van de overheid een rekentool gemaakt. Door de vele vragen die wij krijgen van installateurs, architecten en bouwbedrijven blijkt dat het gebruik van deze rekentool niet eenvoudig is zonder enige achtergrondkennis van geluid.

Wij kunnen u ondersteunen bij het invullen en/of controleren van deze rekentool. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen bij grotere bouwplannen, waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Bij grotere bouwplannen kunnen wij een toets uitvoeren per woning en/of alle woningen gezamenlijk.