Zes jaar geleden bracht de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een richtlijn uit voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven. Deze richtlijn is onlangs geactualiseerd. Geluidoverdracht wordt meer en meer gemeten in tertsbanden, ook omdat NEN 5077 dat voorschrijft. De richtlijn laat zien hoe de spectra in octaafbanden omgezet worden naar tertsbanden. Om zo dicht mogelijk bij de spectra in octaafbanden te blijven is ervoor gekozen om de tertsband-correcties af te ronden op 0,5 dB. Toegevoegd ook is het spectrum dat karakteristiek is voor bioscoopgeluid.

De spectra helpen om tot een goed oordeel te komen over mogelijke hinder. Lage tonen zijn daarbij doorslaggevend. De tabel kiest een opbouw van het minst naar het meest hinderlijke muziekgenre. Als een horecabedrijf alleen maar achtergrondmuziek laat horen, zijn minder ingrijpende maatregelen nodig dan bij b.v. ‘house’. De richtlijn geeft ook handvatten hoe in de praktijk kan worden omgegaan met de muziekspectra.

De geactualiseerde richtlijn is hier te downloaden