Geluidmonitoring wordt steeds meer ingezet bij allerlei activiteiten en evenementen, zoals: bedrijfstreinen- en locaties, burenlawaai, muziek- en sportevenementen, etc..

De geluidmetingen worden bemand en/of onbemand uitgevoerd met een precisie geluidniveau-meter en/of een geluidmonitoringssysteem volgens de specificaties van IEC-publicatie 651: 1979, type I met een rondom gevoelige microfoon. Het betreft de FUSION, DUO of CUBE Smart Noise Monitor van Acoem.

Bij geluidmonitoring wordt (de buitenmicrofoon van) het systeem bij het beoordelingspunt geïnstalleerd. Tijdens de activiteiten worden de geluidniveaus (continu) geregistreerd en worden (bij bepaalde geluidniveaus) ook geluidopnames gemaakt. Eventueel stoorgeluid kan dan achteraf uit de geluidmetingen worden verwijderd.

De opdrachtgever of andere belanghebbenden kunnen de geluidsgrenswaarden tijdens de activiteiten ‘real time’ bewaken via een webapplicatie  en/of door in te loggen op het systeem met een smartphone, tablet of computer. Daarnaast kan de belanghebbende direct gealarmeerd worden bij overschrijding van de grenswaarden door een sms- of mailbericht.

De meetresultaten worden getoetst aan de grenswaarden voor geluid. De meetgegevens worden via de webapplicatie of met het analyseprogramma dBTrait van Acoem op een inzichtelijke wijze en op basis van specifieke bevraging naar het meetpunt en meetperiode op grafische wijze weergegeven voor de (eind)gebruiker. Alle meetgegevens zijn altijd up-to-date beschikbaar en opvraagbaar.

Automatische doormelding van alarmering vindt plaats per email en per SMS plaats aan een aantal adressen dan wel telefoonnummers.

Meer weten?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Meer weten over geluid gerelateerde zaken Wij zijn er voor u.

Geopend van maandag t/m vrijdag
van 8:30 – 17:00 uur