De Geluidpraktijk heeft een ontwikkelingsproject lopen met subsidie de VIA (Versneller Innovatie Ambities) voor het project ‘zichtbaarheid’.

De Geluidpraktijk wil een nieuwe dienst in de Nederlandse markt zetten om ten eerste geluidmetingen en trillingen sneller te kunnen bepalen en visualiseren en ten tweede te koppelen aan GPS om overschrijdingen van bewegende delen (denk onder andere aan snelheidssporten, uitlaatvelden voor honden, etc.) exact te kunnen bepalen.

Doelstellingen van het project zijn het aantonen van de volgende werkingsprincipes:

  • Het uit kunnen voeren van gevalideerde geluidmetingen waarbij het systeem zelf registreert en daardoor binnen een paar klikken een rapportanalyse te realiseren is;
  • Geluid in beeld brengen met behulp van een akoestische camera;
  • Geluidoverschrijding van bewegende delen exact en gevalideerd kunnen bepalen door een koppeling van meetapparatuur aan GPS;
  • Geluid- en trilling analyse visueel zichtbaar maken (vergelijkbaar met thermische camerabeelden).